Fiktivní román" KRÁL DIMENZÍ", I. díl , 1. - 3. kapitola

18. května 2014 v 14:49 | Marie Bernadeta |  Fiktivní román " KRÁL DIMENZÍ "

Dopis Charlotty Redu Wolfovi

(Fiktivní román : KRÁL DIMENZÍ)

Můj milovaný Rede Wolfe !
Dear Wolf !

---- (VZKAZY DUŠI)
Díl I.


Stále na Tebe myslím a chci být navždy tvojí ! I když je všechno v naprostém utajení, Ty jsi zatím stále zavřený v podzemí, vím, že už ti připravili pokoj a že tě přestali vyslýchat. Chci, abys věděl, že v Tebe věřím A nejsou to planá čertova slova, taková ta, která ďábel vypouští z úst lidí, kteří mají špatné úmysly. Mé úmysly jsou čisté, jen Láska je ve mně,nic víc,tím si buď jist a jiných úmyslů v mém srdci není,než milovat Tě navždycky.Dnes jsem se rozhodla, že všechno popíšu v Knihách a že ti začnu psát tyto nové dopisy, které Ti budu posílat tajně. Každičkou chvíli v převlečení za Tebou se vydám, budu riskovat život,já vím,ale neboj se ! Já nás neprozradím !Vím, že to zní šíleně, že jsi teď psanec a čekáš každý den na všechna moje slova, která máme místo polibků. místo těch hodin strávených v nahotě našich těl, tak jak to bývalo dřív....Navždycky budu Tě milovat, tím si buď jist, nikdo jiný, nikdo před Tebou a nikdo po Tobě už nemůže přijít.
Vím,,že mi sice říkáš " Děvko" .... Já vím, že vždycky jsi mě ale chtěl takovou, byl to tvůj tajný Sen, už mě máš....
Asi sis mě představoval jinak, možná líp a možná s jiným tělem, ale zkus pochopit, že všechno se mění a tím, že jsme zde v tomhle Světě, do kterého jsme prošli BRANOU z jiných dimenzí , v mém těle se zračí mnoho sil, které mne zde utvořily ve skutečnosti z těch těl duchovních v ostatních světech.Nyní jsme skuteční jen uvnitř, to na povrchu je pouze převlek, jen Šaty, které mi právě sedí na kůži, jednou je svléknu jako Motýl, co odkládá nepotřebnou kuklu a zase vyletím.Chci letět s Tebou. Spolu jsme, Rede Wolfe, sem přišli a spolu zase odejdeme. My dva patříme k sobě navždy .Teď když ti dovolili vyjít sem tam na Světlo.... Vím, že Tvoje oči ještě stále špatně vidí, nemůžeš si zvyknout po letech strávených ve tmě na Svělo.


pokračování I. dílu

Úterý v 16:38 | Marie Bernadeta | Fiktivní román " KRÁL DIMENZÍ "
pokračování I. dílu


Světlo však již ozařuje Tvou tvář,Tvé ruce ochablé i tvoje slabé, skoro pavoučí tělo, však, Lásko, věř mi, ta Hlava Tvoje,ta ti zůstala a ta nádherná zář ve Tvých očích se zase vrátí, až setkáme se spolu v utajení.


Rede ! Neprozraď se, žij ve skrytu duše a věř mi, že dostanu Tě odtud, ze spárů těch kruťáků, co neznají Lásku a Tvůj důvod je jim Kamenem úrazu, věř mi. My dva vrátíme se spolu Domů !


Začínám pracovat v utajení, bude to trvat, ale slibuji, že vyvinu největší úsilí.
Tvůj Agent
Tvoje CHARLOTT BULLET

List pro Reda

- pokračování I. dílu -
List pro Reda Wolfa od Charlott Bullet

Vím,že máš pravdu,že jsem děvka, ale nejsem ledajaká ! A taky je pravda, že kdykoli to půjde, až Tě pustí, můj pokojíček, má ložnice je pro Tebe vždy otevřená. Rede Wolfe !
I ten, co mě hlídá, bude se dívat jen po očku a poslouchat jen pro jistotu za dveřmi, , je rád, když i já jsem spokojená při té službě, kterou mám vykonávat už navždy,pravda je, že Děvky Húristky nepracují zadarmo !
Takže jistě pochopíš,že když jsou teď všechny Tvoje majetky zkonfiskovány a Ty máš prakticky jen prázdné ruce a holý zadek, jak se říká, všechno je v rukách té tvojí Fúrie Márii Mey, co poslala Tě do kobky, aby si mohla užívat Tvých statků šlechtice. V mezích zákonů tohoto Světa měla na to právo. V jiných Dimenzích by jí to nebylo dáno, než tady v tomto Světě Odrazu a Přetvářky.

Ty víš, že já jsem děvkou z lásky, že chci Milovat a že nemám mnoho klientů, jen dvanáct stálých, Tys jeden z nich, tak se to musí zachovat, aby Ten, co na mne dohlíží, Matheo Colision, mohl podat Zprávu do Království Nejvyššímu Králi všech Dimenzí.

On Nám dal Povolení. Ten, co mě hlídá, má Klíče od všech pokojů v Domě i od mé Ložnice, on smí všude a na mě má pochopitelně Výsostní právo, kdykoliv se mu zachce a zadarmo. Také ho vroucně miluji, takže je pravda , že klientů mám pouze jedenáct a jednoho Hlídače.

Na Mathea je spolehnutí, jsme spolu v naprosté Harmonii, i když mluví jen velmi tiše a Gesty mi v přítomnosti cizích něco chce říci,vždy dělá to taktně a nenápadně.

Buď klidný Rede, on Tě má taky rád a vždycky Tě přijme, v kteroukoli hodinu za Tebou zajde do Vězení, má konexe,a promluví si s Tebou o čem budeš chtít. On je opravdu v Gardě těch Nejbližších Přátel Krále Dimenzí a Nikdo ze Stráží si nedovolí, když drží v Ruce Svitek s Královskou Pečetí , ho odmítnout.
Tvoje CHARLOTT. B.

Dodatek k románu KRÁL DIMENZÍ

Dodatek k rozepsanému románu
KRÁL DIMENZÍ :


Ráda bych sdělila svým čtenářům,že můj román je fiktivní a vznikl pouze v duchovní rovině mých představ a fantazie, je to jaksi podloženo myšlenkou na Život Věčný v duši a vírou v Krista,který je i v mém skutečném životě a v mém nitru Králem všech dimenzí a Pánem duší.

Chci vykreslit prožívání konce světa ve své duši, čas se přiblížil a v této duchovní a myšlenkové rovině každý z nás poznává přrozenost vlastní duše,má se projevuje zde v těchto slovech.


Kéž sám Duch svatý je mou Múzou a vede tahy pera...Příjemnou zábavu i poučení se mnou vám přeje
MODRÝ ANDĚL

Než vyplujem

Čtenáři měj se mnou slitování,
jsem neplavec ,
co vrhá se na Moře do hlubin...
Snad rybiček pár ulovím ,možná chci býti také
rybářem duší....
A možná jsem jen
námořník, chudák plavčík
v koši strážním .

Takový jakým jsem toužila být
v dětsví při čtení
dobrodružných knížek .
Tak prosím vemte si
všichni Záchranné vesty.
Já řídím !
A vy plujete se mnou !
Napnout plachty !
----ODPLOUVÁME ----

Fiktivní postavy v románu KRÁL DIMENZÍ :

Úterý v 20:56 | Marie Bernadeta | Fiktivní román " KRÁL DIMENZÍ "

Fiktivní postavy v románu KRÁL DIMENZÍ :

Red Wolf ..................................... nar. 3.6.1729
Charlot Bullet .............................nar. 27.1.1737
Matheo Colision.........................nar. 12.4.1709
Peter Rush..................................nar . 8.3.1730
Theodor Philander....................nar . 23.10.1707
Mária Mea...................................nar. 14.8.1732
Mary Facteur..............................nar. 6.4.1720
Matthew Officier........................nar. 8.10. 1706
-------DALŠÍ POSTAVY V PRŮBĚHU ROMÁNU DOPLNÍM , DĚKUJI ZA POCHOPENÍ ----
--------autorka------------
Marie Bernadeta , Modrý Anděl
Dějství románu začíná v roce 1758
ve Fiktivním městě jménem
Ville Aime Heureux,
zkráceně V.A.H.

I Strážce Tvůj...

---Pokračování I.dílu--
KAPITOLA 2.
I Strážce Tvůj nejbližší Matthew Officier,
ten co je také dobrým přítelem Krále a členem Královské Gardy,
musí ho poslechnout v tomto případě, když je poslán od Krále Dimenzí a má povolení s Pečetí.
Věř mi, všechno bude vpořádku,na konci se spolu zase setkáme. Buď trpělivý a věř !
Já věřím pevně.
Musím Ti říci, že Tvůj Strážce není mým klientem , místo něho miluji Tebe a Ty to víš, Matheo Colision k tomu svolil , protože původně jsi přece i Ty byl členem Královské Gardy.
Bohužel když museli jsme projít oba Branou z Dimenzí,
museli jsme odložit všechna bohatství a vejít sem jen tak nazí . Já vešla jednoho zimního úterý,asi o půl třetí ráno zdejšího času.
Bylo to ve městě Hérisson , tam jsem sestoupila na zem zahalena tmou noci jako Modrý Anděl , Blue Angels, nyní Charlott Bullet, narozená 27.1.1737 ve městě Hérisson.
Od té doby jsem prakticky nezamhouřila už oči, jen chvilku po příchodu sem jsem si zdřímla...
Teď jsem už ale dlouho na nohách a někdy, přiznám se, už bych si i zdřímla. Ale kvůli Tobě zůstanu vzhůru a počkám, až se nám podaří s Matheem za Tebou dostat a vyrvat Tě ze spárů těch Oblud z Wolf Pack, co tě ukrutně vězní.
Ty musíš žít, Rede Wolfe !
Tys přece členem Královské Gardy ! Vím, že jeden se vzdal pro Zradu a protože nedoufal v odpuštění, svého místa při službě Trůnu . Král věděl to už od začátku, ale muselo se to takto stát, aby mohl zase uvolnit Cestu a otevřít Bránu ve svém vlastním Probodeném Srdci zde na Světě, Bránu do jiných Dimenzí, kterých je Králem.
Náhradou za zrádce byl přijat můj Strážce Matheo Colision.
Věř mi,všechno se už brzy zlepší, zprávy ti budu předávat osobně a až to půjde, snad zase i Ty zajdeš do mé ložnice. Zatím se opatruj, má lásko, můj Rede !
Tvá Charlott

Co se děje ve světě

Středa v 8:10 | Marie Bernadeta | Fiktivní román " KRÁL DIMENZÍ "
----------------------------------------------Pokračování I.dílu --------------------------- -----------
................................................KAPITOLA 3............................................
Co se děje ve světě v určitých místech a zde již mnoho roků viditelně ?
Dochází k třenicím mezi Duchovním světem zde i v Dimenzích a hmotným světem nyní i v minulosti, pochopitelně na různých úrovních v hmotné i duchovní rovině současně...
Boj probíhá v této úrovni mezi silami pocházejícími z Království Dimenzí a mezi silami nashromážděnými v Propastech a Podsvětí Země z útrob Zla. Ty dvě síly spolu zápasí. Obraz velkého Duchovna v podobě víry Gens du Désert zvláštní duchovní skupiny v Dimenzích s projevovanou úctou Králi .K tomu divná síla,která stojí proti.
Vždy se chce vše vyrovnat :
DŮVOD = PŘÍČINA a NÁSLEDEK = SKUTEK
se zde projevuje.
Tak Konec Světa zde probíhá neustále na Jedné straně v tom Obrazu touhy po Míru a Pokoji v duši a na Druhé v tom vnějším Obrazu válek a nepokoje.
Proto lidé zde touží po Míru a Pokoji,
již nechtějí prožít svůj vyměřený čas ve sporech a bojích. Zde zrcadlí se však Obraz Celého Světa v duchovní rovině.
Lidstvo kleslo do tohoto stavu válek a sporů.... V duších je mnoho zloby. Tak duše přítomné v lidech, zde žijících, touží víc než jiní na Zemi , myšlena je skupina
Gens du Désert, po Míru a Pokoji v duši i kolem a nechtějí spory a války. Jsou ochotni obětovat celý svůj pozemský a hmotný život, vzdát se všech zážitků, emocí, pocitů a chtíčů a soustředit se jen na Mír v duši a tím získat vyrovnání se svým původním světem v Dimenzích.
Tato činnost skupiny však probíhá více méně na úrovni buď nevědomé a sklouzává do fanatismu, bezduchosti anebo nutně mění a tvoří svůj směr a hodnoty v závislosti na prožívání a svobodné vůli člověka, což je mnohem přínosnější v duchovní rovině pro všechny světy a zároveň se podobá již na Zemi existujícím stagnujícím skupinám na různé duchovní úrovni.. v té fanatické verzi...
Je stále třeba míti na Mysli, že vše se neustále mění a vše neustále probíhá současně na všech úrovních a to hmotných i duchovních ve spletitosti času, zde je nastaveno vše jen v pohledu na Přesýpací hodiny, které Král Dimenzí čas od času musí znovu otočit a tak Král využívá Bytosti - ta Zrnka písku - stále znova a znova...
Tak jak budeme uvažovat ve svých srdcích, tak se bude vytvářet tento Svět a Vesmír kolem nás. Hmotný " Reálný svět" je Obrazem tohoto " Duchovního Světa ", který je o mnoho větší a reálnější, než si kdo myslí, že jeho obrazy lze spatřit v tomto světě na každém kroku a ve všem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama