Duben 2014

Co hledáme všichni ?

30. dubna 2014 v 0:38 | Marie Bernadeta |  Úvahy
Tělo nám stále brání
vzlétnout
a přitom duše touží
létat !

Oprostit se
od pozemských věcí
jednou provždy !

Zde nejsme doma
To my jsme pány
nad životy
a tím co učiníme
se stane
ze služebníka
-
Tělo
( v obrazu z Písma )
odložíme na cestách
a vrátíme se domů

Tam duše naše jako
služebník v Nebi
najednou před Pánem Skutečným
stojí prostá
a nahá

Hledí na Světlo
a ví
že všechno co hledá
stojí před ní
a že je to
všechno toco celý život
hledala
dokud se nevrátila
domů

Jak vzniká závislost

30. dubna 2014 v 0:18 | Marie Bernadeta |  Úvahy
Někdy se závislostí
nazývá
zvyk nedobrý

Zlozvyk z jehož sítí
těžko se člověk
vymotá

Když zapletl se
dovnitř
celým tělem i duší

Když zakouší
v přítomnosti věcí
chviličku blaženosti
co pomíjí

Ta touha uvolnit se
a na vše zapomenout

Aby kříž života byl mi
nadlehčen
a nevážil nic

To potom svede
nešťastníka

v té touze upřímné
však slepé

že zamotá se
do sítě závislosti
na věcech


Svoboda

29. dubna 2014 v 14:10 | Marie Bernadeta |  Básně II.
V člověku od pradávna
je touha po něčem
Každý to hledá
v něčem jiném

a každý nalézá to co chtěl
anebo ne
pak hledá dál ...

Anebo uchopí něčí dlaň
a nechá se vést
Tomu se taky říká
Závislost

Ta jediná je Svobodou
volbou svobodnou
v srdci člověka

Jít za tím dobrým v sobě
a ve všech v nás
Jít za tím co chce duše

To světlo
střípek Boží přítomnosti
v nás


Jsme stejní

29. dubna 2014 v 13:53 | Marie Bernadeta |  Písně pro Anděla
Můj Modrý Anděl

Můj Matěj
co stará se o jabloně

Právě jsou tyhle stromy
v květu

Pak ještě miluje sladké
a šťavnaté broskve

chlupaté jemně na slupce
ale uvnitř té šťávy

Jazyk jen rozplývá se
ze sladkosti něhy
broskví

Někdy se mužům zatmí

I kojenec si mlaská
a myslí že mamka
je středem světa


Bojím se

29. dubna 2014 v 13:29 | Marie Bernadeta |  Písně pro Anděla
Bojím se tě na to zeptat....Stejně mi neodpovíš
Ty mlčíš
a já jsem slepá
i v lásce

Pro bílou hůl musím si jít
do Nebe
k Andělovi Strážci

Snad mi ji půjčí
Je to Matěj
a jeho před smrtí svatou
museli taky oslepit

On taky miluje mě Láskou slepou

Nahá

29. dubna 2014 v 13:22 | Marie Bernadeta |  Písně pro Anděla

Posbírám všechny svršky

Hodím je na sebe
a už běžím
k Tobě

Má lásko !


Abych se hned znova
před tebou vysvlékla
z kůže


Stojím tu před tebou
celá nahá
a ty mi šeptáš
ta nejkrásnější slova
o Lásce

Můj Modrý Anděle

29. dubna 2014 v 13:12 | Marie Bernadeta |  Slovní hříčky

Můj Modrý Anděle

Bdi nade mnou
a sviť
Ať šije mi nit

Buď měsíčkem mým
Já budu vodník
co zašívá si sukni

Bez gatí neplatí !
Směješ se mi ?

Já vím jsem jako malá holka

- Vždyť mě znáš -

Anděle Strážce

29. dubna 2014 v 13:01 | Marie Bernadeta |  Písně pro Anděla

Anděle Strážce
můj příteli
V mém srdci
mám tě
a ty jako v zrcadle
vidíš se ve mně

Víš jak se tvářím
a co dělám
Znáš moje pocity
a víš koho miluji
a že se nevzdám
Když toužím
Nikdo mi lásku nevymluví
Jsem opice tvoje
a pěkný paličák
a vztekloun
Co naděláš ?


Sprcha o ženách a o mužích

29. dubna 2014 v 12:49 | Marie Bernadeta |  Věta

Žena je jako kytka
Ženy milují kytky

a muži zase ženy
pohledem na ně se
těší
a touží
přivonět si !

Závislosti ?

29. dubna 2014 v 11:20 | Marie Bernadeta |  Všem lidem


Co píše slovník :

Závislost

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Živé organismy jsou závislé na dostatku kvalitní potravy, vody, vzduchu atd. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti (např. za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích). Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje (např. přejídáním je velice často potlačována samota, smutek, sebelítost). Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Patologická závislost

V jednom z psychiatrických významů je závislost nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky.

Příčiny

Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud je však tento přínos spojen s výraznými škodami na zdraví nebo na společenských vztazích a pokud člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde o patologickou závislost.
Závislosti na prožitcích způsobují hormony, které se uvolňují bezprostředně při vykonávané činnosti či přítomností objektu závislosti:
  • adrenalin - hormon uvolňovaný strachem je zodpovědný za krátkodobě v organizmu zvýšenou aktivitu. Urychluje srdeční tep, zvyšuje rozklad glykogenu na jednodušší monosacharidy, ale také roztahuje cévy v kosterních svalech a zvyšuje tak jejich okysličování. Návyk může také způsobovat pocit úlevy při kriminálním chování, běhu, kradení, násilí, hraní, testování, apod.
  • noradrenalin - hormon umožňující tělu překonávat krátkodobou zátěž a zvýšenou aktivitu
  • dopamin - neurotransmiter zodpovědný za vnitřní motivaci, který způsobuje šťastné pocity při dosažení cíle a zároveň může vyvolávat určitou závislost. Tento neurotransmiter působí přímo na vegetativní nervovou soustavu, při jeho zvýšené hladině jsou tedy znatelné fyziologické příznaky jako např. zrychlený srdeční tep nebo zvýšení krevní tlak.
  • serotonin - neurotransmiter podílející se na vzniku nálad. Jeho zvýšená hladina vyvolává šťastné pocity, zatímco při jeho nedostatku se projevuje podrážděnost a deprese. Zároveň ale také ovlivňuje příjem potravy a cyklus spánku a bdění, jeho zvýšená či naopak snížená hladina proto může způsobovat poruchy spánku a příjmu potravy.
  • testosteron - hormon podílející se na zvýšení sexuální touhy, vzrušení, žádostivosti a odměňování orgasmem.
Závislosti na látkách Psychoaktivní droga (též psychotropní nebo omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Například hormon dopamin může být také ve velkém množství uvolňován drogami (hlavně amfetaminy), kvůli čemuž se pocit zamilovanosti často přirovnává k drogovému opojení. Časté užívaní psychoaktivních návykových látek může vést ke vzniku fyzické či psychické závislosti.

Příznaky

Za příznaky patologické závislosti ve vztahu k psychoaktivní látce je považováno:
  • Chuť (bažení, tzv. craving) vůči předmětu závislosti
  • Vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, např. přátel, koníčků…
  • Snížené sebeovládání specificky ve vztahu k předmětu závislosti, tj. například užívání látky i přes jasné vědomí její škodlivosti
  • Zvyšování tolerance - osoba "snese" čím dál větší množství a účinek je ve vztahu k množství čím dál menší, takže se zvyšuje potřeba
  • Abstinenční příznaky po vysazení

Typy podle předmětu závislosti

Existuje také závislost na informacích.

Označení závislé osoby


Osoba, která je závislá, se lidově nazývá "závislák". Osoba závislá na drogách je narkoman či toxikoman, neslušně i feťák. Osoba užívající tabák (nikotin), látky obsažené v cigaretách a zpravidla na nich závislá je kuřák. Osoba závislá na pití alkoholických nápojů je alkoholik. Osoba závislá na práci je workoholik. Osoba závislá na hazardních hrách je gambler.

Odstranění závislosti

Klasické odstranění je metodou odpírání. Dotyčný se učí, jak se vyhnout rizikovému chování. Velice často je to spojeno s celkovou změnou životních návyků, prostředí a lidí, se kterými se dotyčná osoba schází. Další možností je odstranění příčin, tedy odkrytí toho, co dané osobě činnost přináší, nahrazuje, a řešení problému, před kterým utíká, drogy.

Tolik poučení ze slovníku a je toho všude velmi mnnoho ,až se mi zatmělo před očima z toho !
Závislost , je tedy velmi obsažné slovo ,co říkáte ? Já sam napsal jsem před tím na 13 stránek básní a myšlenek vlastních ,ty nyní vykreslím ,ale asi nějak postupně ,protože nemám tolik času a nechci se státi závislákem na internetu ! Napíšu jen jednu Báseň :

Otázka pro filozofa ? Závislosti ? Moje Představa....

Závislost ?
.... Od slova viset za ....


tak nejdřív vize přede mnou
pak natažená ruka
touha
a cesta

To je ta činnost
Ta vlastnost
o které mluvit se má
v tématu týdne !

Kdo vystihnout umí
v sobě
ten výraz ?

Kdo visí na " Kom " na "Čem " ?
My na "Tom " a " To " na nás
Nebo " To " má být jen jednostranné ?
Já držím se " Toho "
Tak to mám

a když " To " pustím
přichází ztráta.....
" To" nemá ruce
nechytí mne

Jenom volá a vše je otázkou
svobodné vůle
ve mně

Dalších dvanáct stránek mám ručně na papíře ,ty přepíšu až příště ,jdu dělat něco pro rodinu a pro zdraví , bez závislostí nejde žít ,to si myslím , Modrý Anděl !

Nespavost

27. dubna 2014 v 6:37 | Marie Bernadeta |  Úvahy

Nespavost

Nemůžu spát. Cítím se jak mátoha. Už jsem celá přeležená, jak se převaluji na polštáři. Nic zvláštního mě nenapadá . Takové prázdno v hlavě . Žádná zvláštní myšlenka. Smysl chybí.


Listuji v hlavě prázdnem. Přemýšlím nad láskou , že je věčná , že nikdy nepřestává , je - li skutečná. Já věřím na Lásku. I když mi láska neodpovídá a mlčí , přesto to nevzdávám a věřím v ni , protože vím ,mám.li někoho v srdci , tak je tam hluboko uložený , nejde ho ze srdce bez bolesti vyrvat, leda s ním kus srdce vyříznout. Láska je věčná a má -li skončit , brání se a pláče.


Všechno je v duších. Láska zakázaná ? Milovat není hřích . Ta touha v nás dotknout se Lásky - Nekonečna , ta touha je věčná. Takže to věčné téma - o milencích - to v nás všech navždy trvá a nikdy nepřejí se.

Chybí mi bytost jedna , chybí mi její blízkost. Však v Bohu všechno mohu i být tomu člověku blízko. Jsem u něj často v myšlenkách , hladím ho něžně v srdci , miluji jeho světlo , nežárlím na jeho život , jen chtěla bych se součástí malou , jeho života , stát. Co naplat ? Když mě nevolá a marně prosím Anděla o pomoc shůry , ať mi ho přitáhne.


Bůh pánem je všeho a moc má nad dušemi. Má duše tiše vnímá prázdno v srdci , nahlížím do něj , prázdno ve mně , ale ta touha setkat se s bytostí milovanou , ta zůstává ve mně vložená navždy. Tak v duchu , lásko má , stále jsem s tebou , i když mlčíš. Proč ? Co si mám myslet ? Tisíce věcí mohla bych .

Jak jeden pán píše.... Číst Bibli a řídit se tím , co je v Ní ?


Nemohu říci , že Bible je mé srdce , tak sice věřím a cítím ve svém životě obdoby Ježíšova Kříže , co Ježíš nesl jednou provždy na Golgotu , svůj Kříž a náš najednou , na ramenou a byl ukřižován a vzkříšen , to všechno stále znovu den co den prožívám , dokud jsem na cestě tam , do nebe , domů , kde duše má to zná a kam patří....


Zde na Zemi jsem cizincem. Srdce mě bolí . Láska je na Zemi jen hraním a dotknout se jí , trvá jen malý okamžik , hned v každé vteřině se mění a je . li na dosah , natáhnu ruku po ní, zas mi uniká a já za ní celý život běžím , jak toužím obejmout a milovat člověka ve svém opuštěném srdci plném samoty.
Bůh miluje nás jako svoje děti , laská nás ,těší , opatruje a něžně se o nás stará a nás živí . Všechno , co člověk má , všechno je dar. Nic nám nezůstane , ani tělo , ani život , všechno se musí odevzdat , až přijde ta chvíle smrti , ten okamžik , kdy všechno na Zemi se končí jednou provždy.... Tak život promění se v Smrt , co je vlastně jen vrácení Hřiven Pánovi služebníkem . Zda budem hodni či nehodni , kdo o tom rozhoduje ?


Ta Láska v srdci , věčně trvá , ta všechno přežije a překoná , čím víc jí dáváš ,tím více zase dostáváš od Ní . Láska je Věčná a trvá v Bohu navždy , ta nikdy neskončí.

Proto stále miluji jednu určitou bytost , snad se nezlobí.... Přála bych si setkat se s jednou lidskou bytostí a umět vždycky učinit vše s láskou . Jsem jenom člověk hříšný , hromádka nervů někdy a proto hřeším. V jediné chvíli jsem Andělem i ďáblem , milující bytost i vrahem , když rozhněvám se a emoce ve mně vzplanou. Kterou cestou se dát ? Ta volba je na mně .


Umět se ovládat , to se žádá , to je můj úkol od Pána , pro nehodného služebníka Božího , těch hřiven v mých rukách , už je nespočítám , kolik těch hřiven dal mi Bůh .... ? Dal mi život. Každému dává jeden . Ty další Hřivny , ty jen tu první rozmnožují , však jsou to stále dary , nic není naše , vše odevzdáme jednou v jediný okamžik , co trvá celou Věčnost . Tehdy se zastaví mé srdce , i můj dech , čas skončí a bude všechno trvat . Žít budu v Plnosti . Až svoje duchovní srdce odevzdám , v té chvíli , kdy Anděl Strážce přijde mě z těla vyrvat , šňůry stříbrné odstříhne a budu jen spící duše v jeho náručí , maličké děvče , malé světlo , světluška v jeho dlani.... Však zářit bude ve mně Láska , když nepodlehnu špatné volbě - zlobě v sobě a zvolím jednu cestu Pravou - Lásku .
Hledám tu lásku v duši své a snažím se , jak dítě, držet Ruky Otce .

Bože můj , chraň mne i moje blízké od všeho zlého , ať noha má , když kráčím blízko propasti , smekne -li se na skále nad strží , ať je to skok jen na laně - volný pád - který neskončí špatně.

Držím se Tebe, Bože , celým svým srdcem , celou svou myslí a celou duší .

Bože můj , já nejsem nic , jen hříšník , jen hvězdný prach , co rozfoukáš do Vesmíru , dej ať Tě nikdy nepustím , ať stále věřím , že jsi se mnou a nikdy mě neopustíš , ať moje duše splývá a Tebou .

Ten čistý duch ať přilepí se , Otče na tvou hruď.
Vezmi mě prosím do náručí.
Jsem malé dítě , co touží věčně po lásce , hledá ji , ruku natahuje a prosí o dotyk.


Jak na ďábla ?

26. dubna 2014 v 0:16 | Marie Bernadeta |  Návody na všechno možné
JAK NA ĎÁBLA ?


Modlitbou a postem
radí Ježíš

Já mohu říci
co dělám :

Otočím se na patě
a odcházím

dříve než ďábel
zasáhne moje srdce

začne mě viklat
až se mu podaří

vyvést mě z rovnováhy
Pak udeří zákeřně

vždy

proto dřív než mluvit
začne

- když ho poznám -
nediskutuji

ale odcházím
Základ :
Jediná diskuse s ďáblem
je odchod !


Návod na nákupy

25. dubna 2014 v 23:25 | Marie Bernadeta |  Návody na všechno možné
Čím víc tím líp
Čím levnější zboží
tím víc je třeba ho koupit
ve větším množství

1) Něco aspoň jednou , když je to levné
2) Něco aspoň dvakrát , bude se to hodit příště !
3) Něco pro každého člena rodiny , ať mají všichni radost!

4) A něčeho je třeba například :
pět kýblů...
třeba sádla ...
5) Při nákupu oblečení
koupit aspoň padesát věcí ,
to už je přece dost ,
zvlášť když jeden kus
je za pět korun !

Tak nakupuje křepelka !

Jak se stát Andělem

25. dubna 2014 v 22:46 | Marie Bernadeta |  Návody na všechno možné
JAK SE STÁT ANDĚLEM :
To je návod !
Výborný nápad mám,
jak ze sebe
udělat ještě
za života
Anděla .
Jak ?

Stačí si tak
jen říkat .

To je celé .
Tečka.

Návod na ŽIVOT

25. dubna 2014 v 22:36 | Marie Bernadeta |  Návody na všechno možné
Návod na ŽIVOT :
CHTĚLA BYCH NAJÍT
NÁVOD NA ŽIVOT

ASI JSEM SI HO
PŘED NAROZENÍM
ŠPATNĚ PŘEČETLA

TAK PROSTĚ ASI
PROTO
ŽE ŽIJU PODLE SEBE
A PODLE TOHO
JAK MOHU
A JAK TO CÍTÍ MOJE SRDCE

ZTRÁCÍ SE NĚKDY
DOBRÁ MYŠLENKA

JEN V HLAVĚ
SE ZRODÍ
A HNED NA TO UMÍRÁ
BEZ ŽIVOTA

Návody na všechno možné !

25. dubna 2014 v 21:14 | Marie Bernadeta |  Návody na všechno možné
Vzhledem k tomu ,že jsem básník a ne čtenář knihomol.... ,
rozhodla jsem se založit novou rubriku :


Návody na všechno možné .

Svá moudra nečerpám
z knížek chytrých ,
ale ze života ,
to je ta kniha
hlavní zde na Zemi
i v Nebi
a vůbec všude ve Vesmíru !

Tak kdyby někdo potřeboval
něco vědět a nevěděl si rady ,
je tady Modrý Anděl ,
hlava otevřená na nápady ,
na návody na vše možné ...

Návod je jenom dobrá rada anebo postřeh....
Jen ťuk a je to !

Duch svatý pracuje na tom léta , celou Věčnost !
A já mám návod za minutu od Něj zadarmo !


Jak vídám Anděla

24. dubna 2014 v 8:42 | Marie Bernadeta |  Deník Modrého Anděla


Jak vídám Anděla


Možná že někdo Anděly vídá fyzickýma očima, já je znám, ale znám je jinak....
Andělé nemají fyzické tělo, proto si tělo tak nějak půjčí od někoho, kdo je blízko a kdo se hodí k tomu účelu,
aby se nám zjevili a s námi promluvili nebo nám prostě jen dali znamení, že jsou s námi a určitý člověk v naší blízkosti,
do kterého vstoupil zrovna Můj Anděl Strážce, co dělá, jak se chová, jak mluví a jak jedná se mnou,
pochopím v nitru mnohé z jeho řeči , je třeba naslouchat a a dívat se, přijímat pomoc a těšit se tím, že je nám stále jedna milující bytost nablízku, jen je třeba dát pozor , abychom se nezakoukali do fyzického těla člověka a nespojovali ten nádherný prožitek a pocit s tím tělem ,které bylo jen prostředníkem Anděla....
Potom se stane, že milujeme zároveň i toho člověka, který se stal na chvíli chrámem našeho vlastního Anděla Strážce, ten dotyčnýobyčejně ani nev, že se mnou mluvil.... a ani mě nezná jen asi mívá takový krásný příliv
energie a cítí se dobře, když mě vidí a neví proč...

Číst v knihách...

24. dubna 2014 v 8:22 | Marie Bernadeta |  Všem lidemČíst v knihách...


Číst v knihách moudrosti
to neznamená se tím řídit

Řídit se musí člověk srdcem
a dělat to co cítí

Musíme číst ve své vlastní duši
i v duších druhých

Číst Bibli ještě neznamená slyšet

Ta slova otevřou se
jen tam kde je víra a láska

Číst v knihách neznamená
najít moudrost
Spíš čísti v nitru měl by člověk


Moudrost světa je v Nebi jen pošetilostí
a věřící člověk ve světě je BláznemTóny písně

23. dubna 2014 v 23:55 | Marie Beranadeta |  Slovní hříčky


Tóny písně


Tónům písně noční
naslouchám

Modlitbou mojí
je chvíle tichá

Tón táhlý
trochu prázdný
a zcela naplněný
tichem

Mé nitro vnímá
srdcem
a tělo chce už dřímat

Je noc
čas
zavřít oči
a jít spát

Tón písní spánku
v Andělských snech
tichem svým mě
vítá


Lavička ve městě

23. dubna 2014 v 23:23 | Marie Bernadeta |  Básně II.

Lavička ve městě


Šedivá lavička ve městě

mě přijala jako hosta
Holčička v růžových šatech
sedí a zmrzlinu mlsá

Je teplý jarní den
Větřík trochu fouká

a v trávě pampelišky
jak sluníčka svítí
a vítají jaro
Šedivá lavička ve městě
nás pohostila
Zmrzlina je dolízaná
Špinavá pusa
se utře
do kapesníku

Ten vítr s papírem mi hýbá
Auta jezdí kolem
Naše stojí na parkovišti

Až dáme lavičce šedé sbohem
Tak sednem do auta
a odjedem z města


Odrazy ve vodě

23. dubna 2014 v 22:52 | Marie Bernadeta |  Básně II.

Odrazy ve vodě


Ve vodě zrcadlí se obrazy
Jsou to stromů odrazy
Jen stíny odražené ve vodě

Dívám se na ně
a přemýšlím
co voda se světlem umí


Skutečný strom je zelený
a jeho odraz ve vodě
je slitá zeleň

Tak duše plná světla
i v člověku se odráží

Má duše je řeka

a Láska v srdci planoucí
tu duši prosvítí

Pak nacházím ve slovech
a v myšlenkách
obrazy jako v zrcadle

Všechno co v duši mám
se odráží ve slovech mých
Z duše v zrcadle

Já žiju
vnímám
a duše co je vzhůru
plyne jako řeka ve světle Lásky
Nese obrazy
světa

S láskou

22. dubna 2014 v 10:27 | Marie Bernadeta |  Milostná poezie
S láskou

Buď láskou mou
neváhej vstoupit
ke mně do mých slov
Nechej se obejmout
mými slovy

Duše jsi křehká
Já tě hladím
Laskám a objímám

Nemohu duše má nejdražší
Nemohu se tě nabažit


Představa

22. dubna 2014 v 10:12 | Marie Bernadeta |  Básně II.


Představa


Zahradou vcházím do Nebeských bran
Nesu si košík plný ovoce
Jablíčka švestky meruňky a meloun
Všechno tam rozdám dětem

Trošku jsem se připravila už tady

Denně ta jablíčka švestky meruňky
a melouny
odkládám do Koše pro Nebeskou
spižírnuAž půjdu tak vezmu košík s plody
svého života

Koupím si lístek v trafice smrti
Zavolám na Šoféra zeleného trolejbusu
To bude jízdenka na Věčnost
Usednu připoutám se vírou
v Boha jedinéhoOtce i Syna i Ducha svatého

Amen!Smíření s Osudem

22. dubna 2014 v 9:06 | Marie Bernadeta |  Milostná poezie


Smíření s Osudem


Přeji ti krásný život na zemi s tvou pozemskou ženou současnou
I když bych chtěla já tou ženou jen být
Tak musím nechat vše na Bohu
Přesto však v jedno věřím že až Bůh nás zavolá k Sobě
a dá -li nám místo v Nebi pak ty a já budeme navždycky spolu
Ty jsi má Láska veliká a já tvůj Osud


UMĚLEC 2

22. dubna 2014 v 7:42 | Marie Bernadeta |  Básně II.

Umělec II.


Prý za jednu noc z nikoho
umělec se nestane
Umělcem jsem už odjakživa
Jen se učím pokoře
a lovím slova ze studně

Prý umělcem musíme se učit
To je pravda
Na velká díla je třeba víc se
s Bohem spojit

UMĚLEC 1

22. dubna 2014 v 7:26 | Marie Bernadeta |  Básně II.


Umělec I.

Prý umělec se z nikoho za jednu noc nestane
Kdo jsem ? Kdo nejsem ?
Jsem živá bytost
žena
a ve mně žijou slova
v myšlence čisté
splétám slova
Má duše tvoří stále
Má duše umělcem je bez přestání
v rukách Božích se dílo daří
Umělcem je sám Duch svatý
Já sama nejsem ničím

Vinná réva na bílém rouchu

21. dubna 2014 v 18:16 | Marie Beranadeta |  Básně II.Vinná réva na bílém rouchu

Na bílém rouchu kněze
Vyšitá je vinná réva
Celičký úpon přes celý plášť

Na bílém rouchu kněze
vinná réva
Zelená bílá a fialová se střídá
Sám Pán je Révou
vinnou

Tak Pane prosím
Vymačkej ze mě šťávu
Dobra
a dej mi loknoutJsem Modrý Anděl

21. dubna 2014 v 17:49 | Marie Bernadeta |  Básně II.Jsem Modrý AndělPísně zpívám
Ke chvále Boha
Sám Bůh mě na zem poslal
abych vám pěla
písně z duše

Já zpívám je denně
Všem lidem
o všem co žiju
Na světě

Ve spojení s Láskou
a Bohem
Vše můžem a smíme
v Něm

Pojďte zpívat se mnou !Pohlazení

21. dubna 2014 v 17:10 | Marie Bernadeta |  Milostná poezie


Pohlazení
Vem do dlaní můj list
a čti si jen
Má slova pohladí Tvou duši
a celý den
pak ve slovech křehkých
spolu budem

Co je duše

21. dubna 2014 v 17:02 | Marie Bernadeta |  Básně II.

Co je duše ?

Má duše to je řeka
A pramen ten vyvěrá
od pradávna
z Božího DuchaTomu kdo mlčí

21. dubna 2014 v 0:22 | Marie Bernadeta |  Básně II.

Tomu kdo mlčí...Můj mlčící Hrobe
Svou Lásku pohřbila jsem
ve Vás

Jste mlčící Hrob
Jen ticho a prázdno

Žádný život
a Vaše existence
už se mě netýká

Máte zamčeno !
Chybí jen náhrobek

a na něm Jméno :

MILOVANÁ DUŠE
Neumírej !

Žij ještě a věř
že miluji Tě

stále

VZKŘÍŠENÍ

20. dubna 2014 v 6:22 | Marie Bernadeta |  Modlitby II.VzkříšeníJe den Vzkříšení
Pojedu do kostela

V mém srdci je prázdno
Můj život za nic nestojí

Ale věřím až se mě dotkne
Tvoje Vzkříšení

Můj Pane

Tak slibuji že příště
Lépe se připravím

Dávám Ti dnes Celý svůj
život

Protože nevím kam jít
a co dělat
Zda lepší je v životě
Láska
Štěstí
anebo jenom prostě fungovat

To nevím

Tak rozhodla jsem se
Hledat Nebeské Království

Ten kdo ho hledá
Tak když ho najde

Všechno ostatní
Ty mu přidáš


A pak aspoň nemusím
Vybírat co je

Třeba

Zda Láska
Štěstí
Nebo jen prostě fungovat

a žít

Velký pátek

18. dubna 2014 v 21:28 | Marie Bernadeta |  Modlitby II.


Velký pátek


Odpusť mi pane můj hřích
Co na Kříž tě přibíjí denně
Když ve mně zlo vítězí
A ty za mě na Kříži visíš

Ta bolest co dlaně Tvoje
pronikla a proud krve
jenž stéká denně přes
přestání za mě hříšného člověka

Odpusť mi pane bolest
co působí ti moje zloba
kterou mám v srdci
Proměň mě v duši na Anděla

Ať sobě a všem odpustím
Ať poznám co dělat
a kterým směrem za Tebou
se s křížem svým dát

a jak tě následovat

Andělský obraz

17. dubna 2014 v 11:24 | Marie Bernadeta |  Básně II.Andělský obrazChtěla bych říci
že jako křesťan věřící
že když sdílím odkazy
odevšad

Že je to výraz úcty
k názorům každého

Tak jako já svůj názor
mám ve věcech víry
Na to má každý člověk
svobodné právo
a k tomu od Ducha svatého
dostal svobodnou vůli

Pak zkoumám skrze Ducha svatého
který mi byl dán při biřmování

a taky svou duší a srdcem
všechny názory a slova
a dělám si v sobě o všem
na Světě a kolem
Obraz

Lásko !

17. dubna 2014 v 11:12 | Marie Bernadeta |  Milostná poezie

Lásko!

Vždycky když spínám ruce
k modlitbě
křečovitě

A myslím na Tebe
Má lásko
Milovaná Duše

Znovu zas cítím
Jak moc miluji Tě

V tom sevření sepnutých dlaní
Je to jako by se

Tvá dlaň s mojí držely
Má lásko miluji Tě !

---------------------------


Je to už chvíli
co naše dlaně
se takhle držely

Já držela ve skutečnosti
ruku Petra
I když v duchu to byla
Tvá dlaň

A Tys to poznal jen ve snu
Přesto to všechno
byla pravda
o Tobě o mně

a o naší Lásce
věčné

Dnes ráno v sedm
Poslala jsem po vodě
v řece mojí duše
Zelený lístek za nás

Bohu
v modlitbě
za spásu
Tvojí i mojí duše
Ach lásko má !

16. dubna 2014 v 22:18 | Marie Bernadeta |  Milostná poezie


Ach lásko má jak se máš ?
A co pořád děláš ?
Když mi nepíšeš ?

Rozhodla jsem se
ať je aspoň legrace
Vždyť víš že jsem Opice
a ta se ráda směje

Poslala jsem ti vypláznutý jazyk
na vestě
Tak jsem se dneska cítila
Když asi projel jsi kolem
a já jen Tvůj vůz jsem zahlídla

Snad někdy uvidím i Tebe
Ty můj Indiáne !
Ty moje Rajče !


A abys věděl že tě mám ráda
Udělám na Tebe dlouhý nos !

Tak Ti dnes přeju - Dobrou noc !

Zpěv ptáků

16. dubna 2014 v 5:37 | Marie Bernadeta |  Modlitby II.
Zpěv ptáků


Věřím Věřím

V Tebe

Doufám Doufám

Ty jsi

Nebe


Překlad :

Dej Bože ať
za 24 hodin
učiním k Tobě
kupředu
pár kroků


Zámky

15. dubna 2014 v 22:44 | Marie Bernadeta |  Básně II.


Zámky

Oči i pusu si zamknu na noc
Na čtyři zámky a dost !
Myšlenky moje tiše buďte
nesmíte rušit odpočinek

Ta tichost ve mně
trvá vždy jenom okamžik
Hned pak se ve mně slova vzbudí
a já běžím nahoru po schodech vzhůru

Ke svému Anděli Strážci
Říkám mu Lásko Moje to je dost
že jsi mě vzal zase na chvíli
k sobě do náruče

Myslím že už to bez Tebe
tady nevydržím
Strašně se mi stýská
Chtěla bych s Tebou

už v Nebi zůstat
Proč jsi mě poslal
na Zemi ?
Proč tady musím žít ?

Noc co noc
pláču ti v náručí
A ty mi utíráš slzy
a říkáš neboj
To bude dobrý

Počasí

15. dubna 2014 v 9:52 | Marie Bernadeta |  Básně II.
Počasí


Počasí s náladou se smíchává
Zpět do peřin si lehnout !
Má duše lenivá mě přemlouvá
Musím se duši vzepřít mlč !

Je přece den a ten je na práci
a na spaní je přece noc
Člověk potřebuje řád
aby měl prostor stanovený

a věděl odkud a kam smí
Aby věděl i když neví
co dělat jak a kdy
Ta svoboda je těžká

Plavu v ní jako kapr
Šplouchám se sem a tam
Od břehu ke břehu
K hladině a
pod hladinu

Zkouším plout ve své řece
Duše má je to přece
A já jsem její ryba polapená
V síti se třepotám mávám ploutví

Nechej mě Bože v řece mé duše
Pošli mě zpátky ještě
Lásko má dej mi šanci
Budu se snažit plavat

Jen tak jak se má
Budu tiše jako ryba
Hned pod hladinou
připravená křídla

Skrytá pod tělem
aby hned jak Láska
k mojí vodě přijde
mohla jsem zase

k Nebi vzlétnout
a být s Tebou šťastná
Vymez mi Lásko
ty nekonečné hranice
ať vím co dělat

Teď například
běžím na půdu
do schodů
pověsit od včera
vyprané prádlo

Zatím AHOJ

Večere

14. dubna 2014 v 17:47 | Marie Bernadeta |  Básně II.Večere

Večere všední zase přicházíš
Slunce už nízko se sklání

Venku se mračí a znovu
z Nebe tečou slzy

Je jaro
Kvetou stromy
Nasazují květy
Tak dá - li Bůh

Snad bude zase ovoce
I barva trávy
změnila se
Příroda zase zelená se

Život se budí v zahradách
i na polích a v lesích
Však jaksi ponurá
je nálada i mezi stromy

Dost blízko od nás
je válka bolest a krev
a smrt vstupuje do kraje

Kde místo Lásky
v srdcích se rodí Zlo
tam život mění se v ubohost
a pláčou ptáci i
obrazy v kostelech

Ach ty všední večere !
Brzičko budou velikonoce
Nálada je však ponurá
Ten Velký Pátek letos
snad bude trvat Celý rok

Je jaro a nálada ponurá je
mračí se na nás Nebe
Chci hlasem tichým zavolat
Bože ach Bože buď nám milostiv

A chraň nás od té zloby
v našich srdcích
Ať raději mír nastane
a odloží se zbraně

Je třeba nekřičet na ulicích
ale do vlastních srdcí hledět
Udělat pořádek sám v sobě
a srdce k Lásce obrátit

Knihomolství

14. dubna 2014 v 10:34 | Marie Bernadeta |  Všem lidem

Knihomolství

Knihomolství je choroba ,

kterou trpí každý živý člověk už od narození.
Každý z nás čte si ve své knize života ,
den co den obracíme stránky
a čteme bez dechu skoro ,jak žijeme .
Kniha života ,má svůj začátek
a jednou ji každý dočte ,
nic netrvá věčně
a ani tahle kniha není nekonečná.

Ale život přečtením téhle knihy nekončí.
To je však otázkou víry každého člověka
a záleží na tom ,jak jsme každý ve své knize četli ,
někdy se stane ,že člověk přeskočí stránky
anebo zapomene ,co už četl
a v některé kapitole přijdou stejné zkoušky znovu .

Nikdo však nemůže tu Knihu života ,
tu stejnou číst znova .
Sám Život totiž píše Slova
na každý řádek a na každou stránku.

A všechny tyhle knihy ,
pst !
To je tajné !
Mají uložené v Nebi
ve Velké Knihovně ŽIVOTŮ.

V každičké knize čte si spolu
s člověkem také jeho Anděl Strážce .
Čtou tu stejnou knihu spolu.
Takže tou chorobou Knihomolství
trpí i každý Anděl strážný .

A pak že v Nebi nejsou Nemoci ! ?

O knize

14. dubna 2014 v 10:13 | Marie Bernadeta |  O křesťanství , mé vyznání o Kristu


O knize

Jsem trochu zmatkař , ale ráda mluvím a tohle je způsob , jak mluvit a říci to ,co cítím. Nejsem nic ,jsem jen obyčejná žena , nejsem řádová sestra a nejsem vlastně žádný příkladný křesťan , který by někam vyloženě patřil , nicméně v dalším textu se pokusím vysvětlit svůj vztah ke katolické církvi , kam se stále ráda vracím , jak říkám "do Ovčince".

Má kniha se bude jmenovat "MODRÝ ANDĚL" ,
1. díl
bude o Lásce především , takové té slepé , ale krásné , bude to směs dopisů miláčkovi , básně a pár modliteb. Snad ten 1. díl nazvu " Motání klubka nití ", to jsou články napsané v únoru a tak asi do půli března.

Pak došlo ke zlomu , má láska sice nevyhasla , ale nic se nestalo tak ,jak jsem si myslela. Byla to asi zkouška a také způsob , jak konečně po čvrt století probudit ve mně znovu Básníka . Stalo se , že ve dne v noci se v mém srdci začala budit slova a mně přišlo škoda je nenapsat.

2. díl
ještě nevím,jak nazvat ,ale bude to volné pokračování , další dopisy a básně II. , dopisy Andělu Strážci , Ježíši , modlitby II a meditace a písně... Tedy spíše o Lásce k Bohu a k bližním.

3. díl
jsem chtěla psát o rodině, měl by se jmenovat "Jájova generace , poslední z generace Jájů "

4. díl
bude plný hraní a bude se jmenovat "Hrady ze slov "(viz .Facebook Iveta Bernadeta Marie) a k tomu přidám asi slovní hříčky a jazykolamy ,ještě uvidím.

5. díl
jsem začala dnes a inspirací se mi stal ne křesťan ,ale jeden muslim,který mi psal ,že by se chtěl dozvědět co nejvíce o Kristu .
Nejvíce se člověk samozřejmě o Kristu dozví v evangeliích Nového Zákona v Písmu a Starý Zákon svědčí také o něm a je jeho předobrazem .
Bible je základ, kdo ji však ,ruku na srdce , celou četl ? Nevím ,zda je to nutné ,osobně myslím ,že i kdyby člověk znal z písma jen pár vět ,bude mu to k dobru !
Bůh totiž dotýká se sám člověka jednotlivě v jeho životě a tak ještě důležitější je hledat Krista ve svém srdci a na každém kroku a ve všem ,co nás potká , v sobě tedy a v bližním a ve všem živém kolem sebe.
Tento díl nazvu asi "O křesťanství , mé vyznání o Kristu" ,založila jsem dnes novou rubriku.

Chtěla bych ,aby má kniha měla 10 dílů ,aby se každý dal číst zvlášť a dohromady to bylo vše ,co jsem chtěla říct lidem a světu a hlavně sama v sobě si to uklidit a udělat místo ve své hlavě a ve svém srdci něčemu novému ,co cítím ,že přichází.

Nevím ,zda se najde nakladatel ,který mou knihu vydá ,ale to se uvidí ,je -li to dobrá věc a boží dílo ,tedy ,je -li to co tvořím z dobrého Ducha ,pak to On všechno zařídí , tak to ze zkušeností svých předpokládám.
Možná že jednotlivé věci ,třeba básně a podobně ,budou vycházet jen jako maličké knížečky , lidem pro radost. Chtěla bych hladit lidskou duši ,aby každý cítil ,že Láska je živá a že tou Láskou je Bůh a že je v nás ve všech přítomná v našich duších.
To jsou mé úmysly , svědčit čistě o svém prožitku a ve svých slovech obracet se k jednotlivým lidem a k Bohu ,tak držte mi všichni pěsti ,co čtete o mém nápadu ,ať se to podaří pro dobro všech a ke slávě Boží . AMEN.Dodatek: 19.ledna 2016
Dnes jsem ve fázi, kdy se snažím dát knize skutečnou podobu, její název ještě nemám zcela vytvořen, váhám v názvu: Setkání s duší a Deník Modrého Anděla, protože všechno, co jsem napsala za skoro dva roky, je takovým mým deníkem, pokračováním kdysi jen deníčků osobních a soukromých do prázdných sešitů pro mého Anděla Strážce, který si tak jako tak čte v mojí duši i v mém srdci stále.
Konečnou podobou knihy bude asi 7 dílů:
1. díl: Setkání s duší
2. díl: Deník Modrého Anděla
3. díl: Král Dimenzí
4. díl: Hrady ze slov
5. díl: Květinové variace
6. díl: Sbírky písní z duše
7. díl: Prvotiny

Předmluva

14. dubna 2014 v 9:12 | Marie Bernadeta |  O křesťanství , mé vyznání o Kristu

Předmluva

Beru do ruky propisku a mám jen dva papíry , je 04.30 14.4.2014 a s úctou k Duchu Svatému pozvedám k Bohu své myšlenky a prosím Ducha Sv. o pomoc v této věci , aby byl se mnou a vedl tu řeč za mne.
Je to můj domácí úkol ve škole života , do které chodím tím , že žiju svůj život jako člověk zde na Zemi. Chci psát vše jako knihu pro své děti a potomky další , budou -li v budoucnu ,a také pro všechny , kteří hledají upřímně pravdu ve svém srdci a ve své duši , kteří hledají Krista a Spásu pro svou duši a pro duše ostatních.
Já věřím ,že tou Spásou je Kristus , Beránek Boží, ten Ukřižovaný.
Zde je mé vyznání o Kristu ,ve kterého věřím .
Mé jméno křestní je Iveta Bernadeta a biřmovací ,to od Svatého ducha ,je Marie.
Zde je mé vnitřní svědectví , nevím ,jak to kdo přijme ,je to prostě jen můj vlastní vnitřní pohled , není to žádné dogma , to dopředu říkám pro ty ,co by v mých slovech chtěli se šťourat a snad nějak útočit ,co píšu ,tak to cítím a poznávám ve svém vlastním životě .
Každý z nás prochází jinými zkouškami a zakouší různé zkušenosti ve svém životě , jsou tisíce duší , vlastně milióny , jako Hvězd na Nebi jich je a co člověk ,to jeden názor.
Zde je můj mezi tisíci ,mezi milióny ,ať jako Světlo svítí mé duši i těm ,kdo mne slyší na Cestu za Kristem, to ze srdce si přeju a začínám ke slávě Boží a pro člověka tvořit....

Víš

13. dubna 2014 v 18:23 | Marie Bernadeta |  Dopisy Pánu Ježíši


Víš Pane Ježíši , Příteli můj.

Já myslím stále na někoho v srdci svém , kdo na mě asi nemyslí, ale asi to tak má být,
to je život !
Na ty ,co na nás nemyslí vůbec , myslíme celé hodiny a milujem je a toužíme s nimi být , i když oni nás nechtějí a nechtějí být s námi , přesto to nevzdáváme , a tak svou Lásku neseme stále jak ptáci zpívají nad Zemí všude kolem v každé chvíli a objímáme tím víc touhou svou ztracenou duši člověka , co nemá nás rád , i když my máme ho rádi více ,nežli ty se kterými žijem.
Tak vím zase , můj Bože ,
že v životě podobám se Otci dvou synů , vždyť ten co ztracen byl , toho Otec stále miluje stejně jako toho , co je s ním každý den , tomu se stále dostává všeho po troškách , ale ten ztracený , tomu to Otec , když spatří ho u dveří přicházet zpátky , všechno musí vynahradit!

Nad sebou

13. dubna 2014 v 17:54 | Marie Bernadeta |  Úvahy

Nad sebou


Milý Anděli !
Přemýšlela jsem nad sebou , proč jsem taková jaká jsem a co mám dělat a proč se nezměním a k čemu je dobré být taková jaká jsem.

Jsem divoká , nezkrotná a živá jak oheň , žhavá a prudká při každém kroku životem , prý zbrklá a křičím nahlas , ani to nevím , prostě žhavím , jen ucítím duše , ten oheň ve mně hoří .

To já , má povaha a všechno po předcích z matčiny strany , z té strany předků , jsem umělec schopný všeho a mám v sobě spoustu fantazie , to je ta nespoutanost orla , ta svoboda....

Myslela jsem si , že můj otec pozemský s mou pozemskou matkou se k sobě vůbec nehodili , ale mýlila jsem se , to co se ve mně ze stran předků otce i matky kříží , to Bůh ve mně v jedno spojuje.

Jsem člověk z masa a kostí. Jsem . Jsem ale taky průsvitná duše , co ohněm Lásky a Citu hoří a tenhle plamen v srdci omývá voda , pramen řeky ,co z duše mé prýští , jak ze skal ve výklenku a tahle řeka plyne ve mně ve slovech , v prožitcích všech kolem mne , miluji přírodu , květiny , dívat se na zvířata , miluji mraky , Slunce , miluji Hvězdy a celý Vesmír a myslím , že není třeba raket a létat tam nahoru v těle , neboť ty Hvězdy na Nebi jsou obrazem světel z duší , takové množství , že je nespočtem , jich Bůh stvořil , ta světla na Nebi , ty Hvězdy , to jsou světla duší a Vesmír Nekonečný je Bůh a V Něm jsme všichni a jsme součástí Jeho.

Z otcovy strany jsem ta , co nedokáže nic nedělat , ten věčný neklid , neposlušnost , revolta , neschopnost zařadit se v kolektivu .Spíš jít naopak , než jde Dav, opačným směrem , tam , co je cesta neschůdná , ale tajemná a jenom moje, soukromá.

Sama však žíti nedovedu. Potřebuji se držet Dlaně , té milující a té , co je stále volná pro mne , kdykoli k ní svou ruku vztáhnu , ta touha po Lásce a po přijetí , udělat pro to vše , opatrovat někoho ve vatě a nebýt sama ve světě . To všechno mám po předcích z otcovy strany a taky touhu po poznání a zvídavost , touhu být Doma i ve Světě . To vše se ve mně láme.

A kromě toho jsem ta , co spojuje v sobě po předcích vše staré z minulého století a tisíciletí s tím novým ve svých dětech v tomto století a novém tisíciletí , to je to generační spojení a já jsem Mostem mezi tím.

Miluji staré věci a staré lidi. Ráda si s nimi povídám a naslouchám jejich zkušenosti. Bydlím ve starém domě ,mám staré věci. Miluji staré zahrady a lesy , nádherné krajiny. Miluji staré muže a ženy a taky stromy.

Mám ráda malé děti , co nezlobí , mimina v kočárku , mám ráda věci nové , moderní , shledávám šikovným používat moderní techniku a snažím se všechno , co potřebuji naučit.

Tak přecházím od starého k novému sem a tam a i když miluji nové , tak i ve svém starém zůstávám , Domov a Svět. Staré i Nové , Včera i Dnes a Zítra.

Dívám se na sebe a vidím spoustu duší přede mnou , jak stojí , Ty tváře se na mě usmívají a já mám v sobě jejich nesplněná přání i sny i plány a snažím se tady za sebe i za ně všechno zvládnout.

Za to vám předci moji patří dík , i mámě a tátovi , to vím. Život můj dal mi Bůh skrze mé rodiče zde na zemi , do těla duši moji vložil a vede mě stále touhle cestou za sebou. Kéž kráčím k Tobě , Bože , po správné cestě , o to Tě prosím a v to doufám.

Modrým Andělem se stanu

13. dubna 2014 v 13:11 | Marie Bernadeta |  Básně II.


Modrým Andělem se stanu

Jednou se stane
že nepozvednu více
svoje dlaně
Mé dlaně usnou
navždy

Tak se to stane
a tak to bude
Život je sice Nekonečný
a v Bohu Věčný

Ale to tělo je jen Schránka
stvořená k pobytu
ve světě tomto

Až přijde čas
Bůh mou duši zavolá
Opustím tuhle schránku
a moje duše

vejde do jiného života
buď v jiném těle
anebo jenom tak budu žít
v Bohu bez těla

tak jako Anděl
A tak se stanu
Modrým Andělem

Smím všechno

13. dubna 2014 v 13:04 | Marie Bernadeta |  Básně II.
Smím všechno


V Bohu smím všechno
On v nás vše činí
dobrým
když v úmyslu
splynout s Ním
se modlím
a věřím v dobro
a lásku a štěstí

V Bohu smím všechno
co budu chtít
a co bude i Bůh chtít

Pozvedám svoje dlaně
k Nebi
Modlím se k Bohu
a věřím v Lásku
co cítím v nitru

Vždyť celou duší vší myslí
a celým srdcem
se snažím
uvěřit tomu že já nic
nejsem
Nemám - li Lásku

Město

13. dubna 2014 v 12:59 | Marie Bernadeta |  Básně II.


Město

Ve městě v oblacích
bydlí sám Bůh
On je na Nebesích
On je Pánem a Králem
duší
co žijou tam ve městě
zvaném Nebe
s Ním

Všichni se sejdem
v tom Městě v Oblacích
budem - li věřit
že život je věčný
v naší duši

a Pánem a Králem
v tom městě zvaném
Nebeské Království
je Ježíš
Beránek Svatý
a Ukřižovaný

My žijeme v Něm
a v Něm umíráme

Vždyť život na Zemi
ten je krátký
Ale tam v městě v oblacích
tam v Nebi
je věčný

Děkuji

12. dubna 2014 v 21:51 | Marie Bernadeta |  Modlitby II.
Děkuji

Děkuji Bohu dnes
za všechny dary
Děkuji Bohu
za dnešní den
a za to že měl
smysl

Má cesta za Tebou
Můj Pane ať vede
v každý čas
Ať i tato noc
co začíná
je posilou
pro moji duši

Abych hned
jak se ráno vzbudím
věděla
Co k dobru svojí duše
a k dobru druhých duší
mám udělat

Dej ať vstanu tiše
zítra a srdce své napnu
jenom k Tobě

Buď Pane Ježíši
se mnou stále
skrze Anděla Strážce

kterého velmi miluji
ať naslouchám mu
a kráčím v každé vteřině

blíž Tobě Bože
blíž Nebi
a blíže ke spáse
své duše

Prosím tě dnes
za odpuštění
Pane smiluj se !

Amen

Večerní čas

12. dubna 2014 v 21:31 | Marie Bernadeta |  Básně II.
Večerní čas


Je čas modlení
a přivírání víček
Čas myslet na to
že dnešek končí
a až se vyspíme zas
tak bude zítřek !

Čas večerní je tady
Je čas jít spát
S důvěrou v Boží odpuštění
k postelím poklekáme
zouváme papuče
a život svůj je třeba
vždy před spaním Bohu odevzdat

Co když už zítra nevzbudím se ?